آبان ۱۵, ۱۳۹۳
خداحافظی شیلا خداداد بازیگر زن از دنیای مجازییکی از خبرهای دنیای مجازی ایرانیان بود. شیلاخداد در آخرین متنی که در صفحه شخصی خود گذاشت از دنیای مجازی خداحافظی کرد.

خداحافظی شیلا خداداد بازیگر زن از دنیای مجازی

خداحافظی شیلا خداداد بازیگر زن از دنیای مجازی یکی از خبرهای دنیای مجازی ایرانیان بود. شیلاخداد در آخرین متنی که در صفحه شخصی خود گذاشت از […]