رابطه اعتماد به نفس و موفقیت

کانال سرگرمی پسردختر بهترین کانال سرگرمی تلگرام برای پسردخترای ایرانی با موضوعات مختلف در زمینه سرگمی، اموزشی، فرهنگی و تفریحی
کانال سرگرمی پسردختر بهترین کانال سرگرمی تلگرام
دی ۲۷, ۱۳۹۴
شرکت Sleep Number یک تخت خواب هوشمند ساخته است تا به شما کمک کند تجربه خواب عمیق را داشته باشید. خوابی که هر چقدر عمیق تر باشد روز خوبی را خواهیم داشت.
خواب عمیق با تخت خواب هوشمند جدید
دی ۲۸, ۱۳۹۴

رابطه اعتماد به نفس و موفقیت

براي داشتن ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ باید چه کارهایی انجام دهید و چه کارهایی نباید انجام داد!

برای داشتن ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ باید چه کارهایی انجام دهید و چه کارهایی نباید انجام داد!

رابطه اعتماد به نفس و موفقیت در زندگی بصورت متقابل می باشد. بدون داشتن اعتماد به نفس کسب موفقیت ممکن نیست

برای داشتن ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ باید چه کارهایی انجام دهید و چه کارهایی نباید انجام داد!

نکته مهم در اعتماد به نفس این است که اعتماد به نفس یک حس ارثی نیست بلکه باید انرا کسب کرد. با روش درست و تمرین کافی.

اگر از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستید به احتمال زیاد موفقیت چندانی در زندگی و کسب و کار و اجتماع ندارید. خود با بیشتر مواقع سرزنش می کنید و از خودتان راضی نیستید. در حالی که این شخصیت امروز شما نتیجه آموزشی است که خودتان به خودتان داده اید.

دریافت راهنمای اعتماد به نفس و اموزش و تمرین مناسب و سبک زندگی درست از عوامل مهم افزایش اعتماد به نفس هستند.

در این صفحه مهم ترین عوامل کسب اعتماد به نفس Self-confidence را در چند جمله ساده اما عمیق لیست بندی کردیم. لطفا بخوانید و بکاربندید.

 

برای داشتن ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ…

۱ ـ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ .
۲ ـ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ .
ﻋﺪﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ۲ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭﺩ :
ﺍﻟﻒ : ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ
ﺏ: ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺿﻌﻒ ﻭﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ
۳ ـ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻨﺘﺎﻥ ﺭﺍ %۲۵ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ . ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺑﺪﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ
ﺫﻫﻦ ﺍﺳﺖ . ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ ﻛﻤﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ
ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺍﺳﺖ , ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺍﻳﻦ
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺒﺮﻳﺪﺗﺎ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻛﻨﺪ .
۴ ـ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺟﺪﻱ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﺪ .
۵ ـ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺟﺪﻱ ﺑﺎﺷﻴﺪ .
۶ ـ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ.
۷ ـ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ . ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﺍﺳﺖ.

 

آموزش افزایش اعتماد به نفس و موفقیت در کار و زندگی رابطه اعتماد به نفس و موفقیت رابطه اعتماد به نفس و موفقیت

آموزش افزایش اعتماد به نفس و موفقیت در کار و زندگی

جلوگیری از اعتماد به نفس کاذب

چطور می شود که دیگران به شما می گویند اعتماد به نفس کاذب داریدف از خودتان بیش از حد مشتکرید و جملاتی اینچینین؟

در واقع همراه با تمرین افزایش اعتماد به نفس که در بالا گفته شد شما باید قابلیت های خود را نیز افزایش دهید. برای مثال چنانچه صاحب کس بو کار هستید و در یک محیط عمومی کار می کنید و رقبای مختلفی دارید حتما باید سعی کنید تا اطلاعات خود را افزایش دهید تا بالاتر از رقبا باشید.

برای داشتن ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ باید چه کارهایی انجام دهید و چه کارهایی نباید انجام داد! رابطه اعتماد به نفس و موفقیت رابطه اعتماد به نفس و موفقیت

برای داشتن ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ باید چه کارهایی انجام دهید و چه کارهایی نباید انجام داد!

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ برای افزایش اعتماد به نفس و موفقیت
۱ ـ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ.
۲ ـ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
۳ ـ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻟﻔﻆ ﻣﺘﺸﻜﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۴ ـ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ , ﺍﻓﺮﺍشته ﻭ ﺑﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﺪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﻳﺪ.
۵ ـ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
۶ ـ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮﻳﺪ …

 

آیا می خواهید فرزندی موفق در کار و زندگی داشته باشید؟

تنها کافی است موارد بالا را البته در حد درک کودک به وی آموزش دهید. آموزش عملی مهم ترین راه یادگیری کودک می باشد. پدر و مادری که دارای اعتماد به نفس بالا باشند کودکانی مانند خود تربیت خواهند نمود. انتظار نداشته باشدی وقتی خودتان اعتماد به نفس کافی ندارید کودکان شما با خواندن چند متن دارای اعتماد به نفس شوند.

یعنی اینکه تمرین و اموزش مهم ترین عامل کسب اعتماد به نفس می باشد.

چنانچه راهنمای افزایش اعتماد به نفس برای شما سودمند بود لطفا آنرا برای دیگران نیز به اشتراک بگذارید.

 

وب سایت باحال ترین

www.Bahaltarin.com

www.Bahaltarin.com
www.Bahaltarin.com
تازه ترین و بهترین سرگرمی ها در وب سایت www.Bahaltarin.com تازه های دکوراسیون، آرایش و زیبایی، لاغری در وب سایت باحال ترین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *